OFERTA

Naszą ofertę kierujemy do:

 • firm logistycznych
 • importerów realizujących dystrybucję na teren całego kraju
 • platform zaopatrzenia sieci handlowych
 • firm produkcyjnych intensywnie korzystających z usług logistycznych

Atrakcyjna lokalizacja:

 • centrum Polski
 • skrzyżowanie autostrady A2 z drogą krajową 25
 • przy węźle autostrady
 • w przygotowaniu terminal kontenerowy przy szlaku kolejowym E20

Przygotowane uzbrojone tereny:

 • tereny wydzielone dla działalności gospodarczej
 • dostępne media
 • energia elektryczna 4 MW, gaz 4 atm. o150, woda i odprowadzenie ścieków

Logistyka magazynowa

 • „hotel palet” – magazynowanie krótkoterminowe nawet od 1 palety na uproszczonych zasadach
 • Magazynowanie
 • Obsługa e-commerce
 • Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu
 • Kompletacja
 • Konfekcjonowanie
 • Tworzenie zestawów
 • Etykietowanie
 • Paletyzowanie
 • Foliowanie
 • Składowanie towarów w składzie celnym
 • Przeładunki

Spedycja samochodowa i morska

 • Spedycja całopojazdowa na terenie Polski i Europy
 • Dystrybucja towarów na terenie Polski i Europy
 • Pełna obsługa towarów w imporcie i eksporcie

Szeroka gama usług serwisowych

 • celne
 • biurowe
 • zarządzanie nieruchomościami
 • monitoring i ochrona