Wielkopolskie Centrum Logistyczne

Wielkopolskie Centrum Logistyczne to strefa intensywnego inwestowania z infrastrukturą przygotowaną na potrzeby firm o profilu logistycznym, importerów realizujących dystrybucję na terenie całego kraju oraz platform zaopatrzenia sieci handlowych.

Spółka Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A. została założona 20.06.2001 r. w oparciu o zasadę partnerstwa prywatno-publicznego. Naszymi akcjonariuszami – założycielami są Gmina Stare Miasto, na terenie której inwestycja jest realizowana, Miasto Konin, oraz 5 prywatnych przedsiębiorców. Samorządy Gminy Stare Miasto oraz Miasta Konina wniosły do Spółki aporty niepieniężne w postaci gruntów, natomiast prywatni inwestorzy wnieśli kapitał.

Od czasu powstania do spółki przyłączyli się kolejni akcjonariusze, których jest obecnie dziesięciu.